ALBET spol, s.r.o.

Společnost ALBET spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako stavebně obchodní společnost, od začátku své existence se zaměřila na výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí, včetně souvisejících technologií. V roce 1993 rozšířila společnost svoji aktivitu o stavebně montážní práce se specializací na výrobu a montáže ocelových konstrukcí, tato aktivita byla z organizačních důvodů v roce 1997 převedena na dceřinnou společnost ALBET metal, s.r.o..

 

  • Od roku 1995 tvoří významnou část objemu zakázek firmy ALBET spol.s r.o. realizace komplexních sídelních přístupových telekomunikačních sítí.
  • Během své existence společnost rozšířila rozsah svých aktivit v oblasti pozemních staveb o realizace a opravy průmyslových a občanských objektů.
  • Společnost ALBET spol. s r.o. zavedla v roce 2000 systém řízení jakosti dle EN ISO 9002. V květnu roku 2001 proběhla ve společnosti úspěšně certifikace.
  • V roce   převzala stavebně montážní aktivity v rámci reorganizace vznikající skupiny společnost ALBET stavební, s.r.o.
  • V současné době zajišťuje  ALBET spol.s.r.o  ekonomický a právní servis skupiny.  Hlavní aktivitou  tohoto subjektu je inženýrská činnost spojená s akvizicemi, developmentem, správou, pronájmem a prodejem nemovitostí.
  • Samostatnou aktivitou je půjčovna stavební mechanizace – viz .ALBET půjčovna.

www.domytachlovice.cz